Euroopan parlamentin mietinnöt
9 osumaa haulle "7. vaalikausi, Jensen Anne E."  
Anne E. Jensen
PE 529.799v02-00   A7-0276/2014
10. huhtikuuta 2014
16k  129k  56k 
Budjettivaliokunta Talousarviomenettely
MIETINTÖ neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka III – Komissio
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.834v02-00   A7-0271/2014
7. huhtikuuta 2014
48k  180k  289k 
Budjettivaliokunta Kuulemismenettely
MIETINTÖ esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä
TARKISTUKSET
Anne E. Jensen , Jean-Luc Dehaene
PE 529.838v02-00   A7-0270/2014
7. huhtikuuta 2014
20k  130k  58k 
Budjettivaliokunta Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
MIETINTÖ Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä
TARKISTUKSET
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.828v02-00   A7-0269/2014
4. huhtikuuta 2014
17k  140k  58k 
Budjettivaliokunta Hyväksyntämenettely
SUOSITUS esityksestä neuvoston asetukseksi (EU, Euratom) Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.827v02-00   A7-0268/2014
4. huhtikuuta 2014
42k  183k  79k 
Budjettivaliokunta Kuulemismenettely
MIETINTÖ esityksestä neuvoston asetukseksi perinteisten, ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen käyttöön asettamisessa sovellettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (uudelleenlaadittu)
Anne E. Jensen , Monika Hohlmeier
PE 523.056v01-00   A7-0387/2013
14. marraskuuta 2013
299k  318k  242k 
Euroopan parlamentin valtuuskunta talousarviomenettelyn sovittelukomiteassa Talousarviomenettely
MIETINTÖ sovittelukomitean talousarviomenettelyssä hyväksymästä esitystä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2014 koskevasta yhteisestä tekstistä
Anne E. Jensen , Monika Hohlmeier
PE 519.566v03-00   A7-0328/2013
11. lokakuuta 2013
345k  589k  319k 
Budjettivaliokunta Talousarviomenettely
MIETINTÖ neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2014
Anne E. Jensen
PE 504.026v02-00   A7-0043/2013
25. helmikuuta 2013
35k  157k  89k 
Budjettivaliokunta Talousarviomenettely
MIETINTÖ vuoden 2014 talousarvion valmistelua koskevista yleisistä suuntaviivoista, pääluokka III – Komissio
Anne E. Jensen
PE 441.309v05-00   A7-0211/2010
28. kesäkuuta 2010
68k  191k  109k 
Liikenne- ja matkailuvaliokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista
Oikeudellinen huomautus