Az Európai Parlament jelentései
9 találat a következőre: "7. ciklus, Jensen Anne E."  
Anne E. Jensen
PE 529.799v02-00   A7-0276/2014
2014. április 10.
17k  137k  64k 
Költségvetési Bizottság Költségvetési eljárás
JELENTÉS az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 1/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.834v02-00   A7-0271/2014
2014. április 7.
54k  193k  327k 
Költségvetési Bizottság Konzultációs eljárás
JELENTÉS az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
MÓDOSÍTÁSOK
Anne E. Jensen , Jean-Luc Dehaene
PE 529.838v02-00   A7-0270/2014
2014. április 7.
20k  139k  68k 
Költségvetési Bizottság Saját kezdeményezésű jelentés
JELENTÉS az Európai Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó végrehajtási intézkedésekről
MÓDOSÍTÁSOK
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.828v02-00   A7-0269/2014
2014. április 4.
17k  147k  66k 
Költségvetési Bizottság Egyetértési eljárás
AJÁNLÁS az Európai Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó végrehajtási intézkedésekről szóló tanácsi rendelet (EU, Euratom) tervezetéről
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.827v02-00   A7-0268/2014
2014. április 4.
43k  197k  92k 
Költségvetési Bizottság Konzultációs eljárás
JELENTÉS a tradicionális, a héa- és a GNI-alapú saját források rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról, valamint a készpénzigények teljesítését célzó intézkedésekről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)
Anne E. Jensen , Monika Hohlmeier
PE 523.056v01-00   A7-0387/2013
2013. november 14.
307k  355k  352k 
az Európai Parlament költségvetési egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége Költségvetési eljárás
JELENTÉS a költségvetési eljárás keretében az egyeztetőbizottság által jóváhagyott, az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének közös szövegtervezetéről
Anne E. Jensen , Monika Hohlmeier
PE 519.566v03-00   A7-0328/2013
2013. október 11.
369k  634k  607k 
Költségvetési Bizottság Költségvetési eljárás
JELENTÉS az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontról
Anne E. Jensen
PE 504.026v02-00   A7-0043/2013
2013. február 25.
37k  167k  112k 
Költségvetési Bizottság Költségvetési eljárás
JELENTÉS a 2014. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról, III. szakasz - Bizottság
MÓDOSÍTÁSOK
Anne E. Jensen
PE 441.309v05-00   A7-0211/2010
2010. június 28.
69k  195k  132k 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a Tanács által az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keret megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából az első olvasat során kialakított álláspontról
Jogi nyilatkozat