Rapporti tal-Parlament Ewropew
9 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Jensen Anne E."  
Anne E. Jensen
PE 529.799v02-00   A7-0276/2014
10 t'April 2014
17k  139k  64k 
Kumitat għall-Baġits Proċedura baġitarja
RAPPORT dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1/2014 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima III – Il-Kummissjoni
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.834v02-00   A7-0271/2014
7 t'April 2014
53k  200k  294k 
Kumitat għall-Baġits Proċedura ta' konsultazzjoni
RAPPORT dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea
EMENDI
Anne E. Jensen , Jean-Luc Dehaene
PE 529.838v02-00   A7-0270/2014
7 t'April 2014
19k  141k  69k 
Kumitat għall-Baġits Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
RAPPORT dwar il-miżuri li jimplimentaw is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea
EMENDI
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.828v02-00   A7-0269/2014
4 t'April 2014
17k  153k  67k 
Kumitat għall-Baġits Proċedura ta' approvazzjoni
RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kunsill (EU, Euratom) li jistabbilixxi miżuri li jimplimentaw is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.827v02-00   A7-0268/2014
4 t'April 2014
43k  207k  110k 
Kumitat għall-Baġits Proċedura ta' konsultazzjoni
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-metodi u l-proċedura li jintużaw biex jitqiegħdu għad-dispożizzjoni r-riżorsi proprji tradizzjonali u dawk ibbażati fuq l-ING u dwar il-miżuri li jissodisfaw il-ħtiġijiet fi flus kontanti (riformulazzjoni)
Anne E. Jensen , Monika Hohlmeier
PE 523.056v01-00   A7-0387/2013
14 ta' Novembru 2013
304k  367k  316k 
Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni Baġitarja Proċedura baġitarja
RAPPORT dwar l-abbozz konġunt ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni fil-qafas tal-proċedura baġitarja
Anne E. Jensen , Monika Hohlmeier
PE 519.566v03-00   A7-0328/2013
11 t'Ottubru 2013
353k  620k  521k 
Kumitat għall-Baġits Proċedura baġitarja
RAPPORT dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014
Anne E. Jensen
PE 504.026v02-00   A7-0043/2013
25 ta' Frar 2013
34k  171k  110k 
Kumitat għall-Baġits Proċedura baġitarja
RAPPORT dwar il-linji gwida ġenerali għat-tħejjija tal-baġit 2014, Taqsima III – Il-Kummissjoni
Anne E. Jensen
PE 441.309v05-00   A7-0211/2010
28 ta' Ġunju 2010
66k  199k  136k 
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu Proċedura leġislattiva ordinarja
RAKKOMANDAZZJONI GĦAT-TIENI QARI dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas għall-varar ta' Sistemi Intelliġenti tat-Trasport fil-qasam tat-trasport bit-triq u għall-interkonnessjonijiet ma' modi oħrajn ta' trasport
Avviż legali