Verslagen van het Europees Parlement
9 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Jensen Anne E."  
Anne E. Jensen
PE 529.799v02-00   A7-0276/2014
10 april 2014
17k  133k  59k 
Begrotingscommissie Begrotingsprocedure
VERSLAG over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2014 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling III – Commissie
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.834v02-00   A7-0271/2014
7 april 2014
49k  190k  294k 
Begrotingscommissie Raadplegingsprocedure
VERSLAG over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie
AMENDEMENTEN
Anne E. Jensen , Jean-Luc Dehaene
PE 529.838v02-00   A7-0270/2014
7 april 2014
19k  134k  61k 
Begrotingscommissie Procedure initiatiefverslag
VERSLAG over uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie
AMENDEMENTEN
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.828v02-00   A7-0269/2014
4 april 2014
17k  145k  58k 
Begrotingscommissie Goedkeuringsprocedure
AANBEVELING over het ontwerp van verordening van de Raad (EU, Euratom) tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.827v02-00   A7-0268/2014
4 april 2014
42k  188k  80k 
Begrotingscommissie Raadplegingsprocedure
VERSLAG over het ontwerp van verordening van de Raad betreffende de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de traditionele eigen middelen, de BTW- en de bni-middelen, en betreffende de maatregelen om in de behoefte aan kasmiddelen te voorzien (herschikking)
Anne E. Jensen , Monika Hohlmeier
PE 523.056v01-00   A7-0387/2013
14 november 2013
303k  335k  324k 
delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité in het kader van de begrotingsprocedure Begrotingsprocedure
VERSLAG over de gemeenschappelijke tekst over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 die door het bemiddelingscomité in het kader van de begrotingsprocedure is goedgekeurd
Anne E. Jensen , Monika Hohlmeier
PE 519.566v03-00   A7-0328/2013
11 oktober 2013
350k  620k  397k 
Begrotingscommissie Begrotingsprocedure
VERSLAG over het standpunt van de Raad over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014
Anne E. Jensen
PE 504.026v02-00   A7-0043/2013
25 februari 2013
34k  158k  91k 
Begrotingscommissie Begrotingsprocedure
VERSLAG over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2014, afdeling III – Commissie
Anne E. Jensen
PE 441.309v05-00   A7-0211/2010
28 juni 2010
68k  190k  114k 
Commissie vervoer en toerisme Gewone wetgevingsprocedure
AANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen
Juridische mededeling