Rapoarte ale Parlamentului European
9 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Jensen Anne E."  
Anne E. Jensen
PE 529.799v02-00   A7-0276/2014
10 aprilie 2014
17k  134k  65k 
Comisia pentru bugete Procedura bugetară
RAPORT referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2014 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, secțiunea III – Comisia
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.834v02-00   A7-0271/2014
7 aprilie 2014
52k  189k  310k 
Comisia pentru bugete Procedura de consultare
RAPORT referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene
AMENDAMENTE
Anne E. Jensen , Jean-Luc Dehaene
PE 529.838v02-00   A7-0270/2014
7 aprilie 2014
19k  136k  74k 
Comisia pentru bugete Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
RAPORT referitor la măsurile de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene
AMENDAMENTE
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.828v02-00   A7-0269/2014
4 aprilie 2014
17k  148k  67k 
Comisia pentru bugete Procedura de aprobare
RECOMANDARE referitoare la propunerea de regulament al Consiliului (UE, Euratom) de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.827v02-00   A7-0268/2014
4 aprilie 2014
42k  193k  97k 
Comisia pentru bugete Procedura de consultare
RAPORT referitor la proiectul de regulament al Consiliului privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB și privind măsurile pentru a răspunde necesităților trezoreriei (reformare)
Anne E. Jensen , Monika Hohlmeier
PE 523.056v01-00   A7-0387/2013
14 noiembrie 2013
305k  342k  313k 
Delegația Parlamentului European la Comitetul de conciliere bugetară Procedura bugetară
RAPORT referitor la proiectul comun de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014 aprobat de comitetul de conciliere în cadrul procedurii bugetare
Anne E. Jensen , Monika Hohlmeier
PE 519.566v03-00   A7-0328/2013
11 octombrie 2013
364k  621k  608k 
Comisia pentru bugete Procedura bugetară
RAPORT referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014
Anne E. Jensen
PE 504.026v02-00   A7-0043/2013
25 februarie 2013
34k  173k  103k 
Comisia pentru bugete Procedura bugetară
RAPORT referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2014, secțiunea III – Comisia
Anne E. Jensen
PE 441.309v05-00   A7-0211/2010
28 iunie 2010
68k  193k  136k 
Comisia pentru transport și turism Procedura legislativă ordinară
RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport
Notă juridică