Poročila Evropskega parlamenta
Rezultati: 9 za besede: "7. mandat, Jensen Anne E."  
Anne E. Jensen
PE 529.799v02-00   A7-0276/2014
10. aprila 2014
16k  135k  62k 
Odbor za proračun Proračunski postopek
POROČILO o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 1/2014 za proračunsko leto 2014, oddelek III – Komisija
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.834v02-00   A7-0271/2014
7. aprila 2014
46k  185k  275k 
Odbor za proračun Postopek posvetovanja
POROČILO o osnutku sklepa Sveta o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije
PRED. SPREM.
Anne E. Jensen , Jean-Luc Dehaene
PE 529.838v02-00   A7-0270/2014
7. aprila 2014
18k  140k  68k 
Odbor za proračun Postopek za samoiniciativno poročilo
POROČILO o izvedbenih ukrepih za sistem virov lastnih sredstev Evropske unije
PRED. SPREM.
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.828v02-00   A7-0269/2014
4. aprila 2014
16k  145k  62k 
Odbor za proračun Postopek odobritve
PRIPOROČILO o osnutku uredbe Sveta o določitvi izvedbenih ukrepov za sistem virov lastnih sredstev Evropske unije
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.827v02-00   A7-0268/2014
4. aprila 2014
41k  189k  90k 
Odbor za proračun Postopek posvetovanja
POROČILO o osnutku uredbe Sveta o načinih in postopkih za dajanje tradicionalnih lastnih sredstev ter lastnih sredstev iz naslovov DDV in BND na razpolago ter ukrepih za zagotavljanje denarnih sredstev (prenovitev)
Anne E. Jensen , Monika Hohlmeier
PE 523.056v01-00   A7-0387/2013
14. novembra 2013
296k  332k  301k 
Delegacija Evropskega parlamenta v spravnem odboru v proračunskem postopku Proračunski postopek
POROČILO o skupnem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, ki ga je odobril spravni odbor v proračunskem postopku
Anne E. Jensen , Monika Hohlmeier
PE 519.566v03-00   A7-0328/2013
11. oktobra 2013
325k  601k  455k 
Odbor za proračun Proračunski postopek
POROČILO o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014
Anne E. Jensen
PE 504.026v02-00   A7-0043/2013
25. februarja 2013
32k  159k  104k 
Odbor za proračun Proračunski postopek
POROČILO o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2014, oddelek III – Komisija
Anne E. Jensen
PE 441.309v05-00   A7-0211/2010
28. junija 2010
64k  190k  124k 
Odbor za promet in turizem Redni zakonodajni postopek
PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in za vmesnike do drugih vrst prevoza
Pravno obvestilo