Europaparlamentets betänkanden
9 träff(ar) för "7:e valperioden, Jensen Anne E."  
Anne E. Jensen
PE 529.799v02-00   A7-0276/2014
10 april 2014
16k  130k  57k 
Budgetutskottet Budgetförfarande
BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1/2014 för budgetåret 2014, avsnitt III – kommissionen
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.834v02-00   A7-0271/2014
7 april 2014
47k  182k  291k 
Budgetutskottet Samrådsförfarandet
BETÄNKANDE om utkastet till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Anne E. Jensen , Jean-Luc Dehaene
PE 529.838v02-00   A7-0270/2014
7 april 2014
19k  132k  59k 
Budgetutskottet Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.828v02-00   A7-0269/2014
4 april 2014
17k  142k  59k 
Budgetutskottet Godkännandeförfarandet
REKOMMENDATION om utkastet till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel
Jean-Luc Dehaene , Anne E. Jensen
PE 529.827v02-00   A7-0268/2014
4 april 2014
41k  185k  81k 
Budgetutskottet Samrådsförfarandet
BETÄNKANDE om utkastet till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov (omarbetning)
Anne E. Jensen , Monika Hohlmeier
PE 523.056v01-00   A7-0387/2013
14 november 2013
277k  325k  222k 
Europaparlamentets delegation till budgetförlikningskommittén Budgetförfarande
BETÄNKANDE om det gemensamma förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014 som förlikningskommittén har antagit inom ramen för budgetförfarandet
Anne E. Jensen , Monika Hohlmeier
PE 519.566v03-00   A7-0328/2013
11 oktober 2013
349k  572k  400k 
Budgetutskottet Budgetförfarande
BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014
Anne E. Jensen
PE 504.026v02-00   A7-0043/2013
25 februari 2013
34k  159k  89k 
Budgetutskottet Budgetförfarande
BETÄNKANDE om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten 2014, avsnitt III – kommissionen
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Anne E. Jensen
PE 441.309v05-00   A7-0211/2010
28 juni 2010
66k  187k  123k 
Utskottet för transport och turism Ordinarie lagstiftningsförfarandet
ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om en ram för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportsätt
Rättsligt meddelande