Доклади на Европейския парламент
1 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Van Orden Geoffrey"  
Geoffrey Van Orden
PE 458.687v03-00   A7-0211/2011
8 юни 2011 г.
65k  199k  114k 
Комисия по външни работи Процедура относно доклад по собствена инициатива
ДОКЛАД относно напредъка, постигнат в рамките на борбата срещу мините
Правна информация