Euroopa Parlamendi raportid
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Van Orden Geoffrey" kohta leiti 1 vaste(t)  
Geoffrey Van Orden
PE 458.687v03-00   A7-0211/2011
8. juuni 2011
44k  170k  99k 
Väliskomisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT Edusammud miinivastases tegevuses
Õigusalane teave