Europos Parlamento ataskaitos
Rezultatas (-ai) "1" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Van Orden Geoffrey"  
Geoffrey Van Orden
PE 458.687v03-00   A7-0211/2011
2011 m. birželio 8 d.
44k  176k  114k 
Užsienio reikalų komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl kovos su minomis pažangos
Teisinis pranešimas