Eiropas Parlamenta ziņojumi
Meklēšanas rezultāti: 1 ar "7. parlamentārais sasaukums, Van Orden Geoffrey"  
Geoffrey Van Orden
PE 458.687v03-00   A7-0211/2011
2011. gada 8. jūnija
46k  185k  107k 
Ārlietu komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par pretmīnu pasākumu progresu
Juridisks paziņojums