Verslagen van het Europees Parlement
1 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Van Orden Geoffrey"  
Geoffrey Van Orden
PE 458.687v03-00   A7-0211/2011
8 juni 2011
45k  178k  97k 
Commissie buitenlandse zaken Procedure initiatiefverslag
VERSLAG over de vooruitgang op het gebied van mijnbestrijding
Juridische mededeling