Rapoarte ale Parlamentului European
1 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Van Orden Geoffrey"  
Geoffrey Van Orden
PE 458.687v03-00   A7-0211/2011
8 iunie 2011
47k  168k  128k 
Comisia pentru afaceri externe Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
RAPORT referitor la progresele realizate în cadrul acțiunii de luptă împotriva minelor
Notă juridică