Správy Európskeho parlamentu
Výsledky: 1 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Van Orden Geoffrey"  
Geoffrey Van Orden
PE 458.687v03-00   A7-0211/2011
8. júna 2011
44k  186k  131k 
Výbor pre zahraničné veci Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA o pokroku v opatreniach proti mínam
Právne oznámenie