Poročila Evropskega parlamenta
Rezultati: 1 za besede: "7. mandat, Van Orden Geoffrey"  
Geoffrey Van Orden
PE 458.687v03-00   A7-0211/2011
8. junija 2011
42k  174k  118k 
Odbor za zunanje zadeve Postopek za samoiniciativno poročilo
POROČILO o napredku na področju boja proti minam
Pravno obvestilo