Europaparlamentets betänkanden
1 träff(ar) för "7:e valperioden, Van Orden Geoffrey"  
Geoffrey Van Orden
PE 458.687v03-00   A7-0211/2011
8 juni 2011
46k  173k  98k 
Utskottet för utrikesfrågor Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om framsteg vid åtgärder mot minor
Rättsligt meddelande