Euroopa Parlamendi raportid
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Stevenson Struan" kohta leiti 3 vaste(t)  
Struan Stevenson
PE 519.795v02-00   A7-0413/2013
28. november 2013
28k  148k  80k 
Kalanduskomisjon Seadusandlik tavamenetlus
SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1184/2006 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 104//2000
Struan Stevenson
PE 480.741v02-00   A7-0217/2012
27. juuni 2012
391k  450k  698k 
Kalanduskomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta
Struan Stevenson
PE 483.656v02-00   A7-0145/2012
25. aprill 2012
80k  207k  236k 
Kalanduskomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1300/2008, millega kehtestatakse Šotimaa lääneranniku vete heeringavarude ja nende püügi mitmeaastane kava
MUUDATUSED
Õigusalane teave