Euroopan parlamentin mietinnöt
3 osumaa haulle "7. vaalikausi, Stevenson Struan"  
Struan Stevenson
PE 519.795v02-00   A7-0413/2013
28. marraskuuta 2013
28k  149k  66k 
Kalatalousvaliokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä, neuvoston asetusten (EY) N:o 1184/2006 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2004 kumoamisesta
Struan Stevenson
PE 480.741v02-00   A7-0217/2012
27. kesäkuuta 2012
392k  455k  707k 
Kalatalousvaliokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalastus- ja vesiviljelytuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä
Struan Stevenson
PE 483.656v02-00   A7-0145/2012
25. huhtikuuta 2012
79k  206k  245k 
Kalatalousvaliokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Skotlannin länsipuolisen alueen sillikannan ja mainittua kalakantaa hyödyntävien kalastusten monivuotisesta suunnitelmasta 18 päivänä joulukuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1300/2008 muuttamisesta
TARKISTUKSET
Oikeudellinen huomautus