Sprawozdania Parlamentu Europejskiego
Znaleziono 3 wynik(-i) dla "7 kadencja, Stevenson Struan"  
Struan Stevenson
PE 519.795v02-00   A7-0413/2013
28 listopada 2013
28k  164k  87k 
Komisja Rybołówstwa Zwykła procedura ustawodawcza
ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000
Struan Stevenson
PE 480.741v02-00   A7-0217/2012
27 czerwca 2012
413k  505k  855k 
Komisja Rybołówstwa Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury
Struan Stevenson
PE 483.656v02-00   A7-0145/2012
25 kwietnia 2012
81k  226k  274k 
Komisja Rybołówstwa Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1300/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiającego wieloletni plan dotyczący zasobów śledzia występujących przy zachodnim wybrzeżu Szkocji oraz połowów tych zasobów
POPRAWKI
Informacja prawna