Rapoarte ale Parlamentului European
3 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Stevenson Struan"  
Struan Stevenson
PE 519.795v02-00   A7-0413/2013
28 noiembrie 2013
29k  154k  90k 
Comisia pentru pescuit Procedura legislativă ordinară
RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului
Struan Stevenson
PE 480.741v02-00   A7-0217/2012
27 iunie 2012
412k  490k  888k 
Comisia pentru pescuit Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor obţinute din pescuit şi din acvacultură
Struan Stevenson
PE 483.656v02-00   A7-0145/2012
25 aprilie 2012
93k  221k  292k 
Comisia pentru pescuit Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1300/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de hering prezente în vestul Scoției și pentru unitățile piscicole care exploatează aceste stocuri
AMENDAMENTE
Notă juridică