Poročila Evropskega parlamenta
Rezultati: 3 za besede: "7. mandat, Stevenson Struan"  
Struan Stevenson
PE 519.795v02-00   A7-0413/2013
28. novembra 2013
28k  155k  74k 
Odbor za ribištvo Redni zakonodajni postopek
PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000
Struan Stevenson
PE 480.741v02-00   A7-0217/2012
27. junija 2012
383k  452k  854k 
Odbor za ribištvo Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva
Struan Stevenson
PE 483.656v02-00   A7-0145/2012
25. aprila 2012
80k  213k  266k 
Odbor za ribištvo Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1300/2008 z dne 18. decembra 2008 o oblikovanju večletnega načrta za stalež sleda, ki se nahaja zahodno od Škotske, in ribištvo, ki izkorišča navedeni stalež
PRED. SPREM.
Pravno obvestilo