Доклади на Европейския парламент
1 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Blinkevičiūtė Vilija"  
Vilija Blinkevičiūtė
PE 519.788v02-00   A7-0459/2013
12 декември 2013 г.
144k  312k  192k 
Комисия по заетост и социални въпроси Процедура относно доклад по собствена инициатива
ДОКЛАД относно социална закрила за всички, включително за самостоятелно заетите лица
Правна информация