Euroopa Parlamendi raportid
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Blinkevičiūtė Vilija" kohta leiti 1 vaste(t)  
Vilija Blinkevičiūtė
PE 519.788v02-00   A7-0459/2013
12. detsember 2013
95k  256k  142k 
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT Sotsiaalkaitse kõigile, sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjatele
Õigusalane teave