Izvješća Europskog parlamenta
1 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Blinkevičiūtė Vilija"  
Vilija Blinkevičiūtė
PE 519.788v02-00   A7-0459/2013
12. prosinca 2013.
91k  280k  175k 
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja Postupak izvještavanja na vlastitu inicijativu (INI)
IZVJEŠĆE o socijalnoj zaštiti za sve, uključujući samozaposlene radnike
Pravna obavijest