Europos Parlamento ataskaitos
Rezultatas (-ai) "1" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Blinkevičiūtė Vilija"  
Vilija Blinkevičiūtė
PE 519.788v02-00   A7-0459/2013
2013 m. gruodžio 12 d.
96k  285k  176k 
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl socialinės apsaugos visiems, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis
Teisinis pranešimas