Eiropas Parlamenta ziņojumi
Meklēšanas rezultāti: 1 ar "7. parlamentārais sasaukums, Blinkevičiūtė Vilija"  
Vilija Blinkevičiūtė
PE 519.788v02-00   A7-0459/2013
2013. gada 12. decembra
98k  273k  173k 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par sociālo aizsardzību visiem, tostarp pašnodarbinātām personām
Juridisks paziņojums