Správy Európskeho parlamentu
Výsledky: 1 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Blinkevičiūtė Vilija"  
Vilija Blinkevičiūtė
PE 519.788v02-00   A7-0459/2013
12. decembra 2013
98k  289k  204k 
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA k sociálnej ochrane pre všetkých vrátane samostatne zárobkovo činných osôb
Právne oznámenie