Europaparlamentets betänkanden
1 träff(ar) för "7:e valperioden, Blinkevičiūtė Vilija"  
Vilija Blinkevičiūtė
PE 519.788v02-00   A7-0459/2013
12 december 2013
69k  233k  110k 
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om social trygghet för alla, inklusive egenföretagare
Rättsligt meddelande