Доклади на Европейския парламент
4 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Wałęsa Jarosław"  
Jarosław Wałęsa
PE 526.089v03-00   A7-0177/2014
19 март 2014 г.
56k  208k  114k 
Комисия по рибно стопанство Незаконодателни процедури
ПРЕПОРЪКА относно проекторешението на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на протокола между Европейския съюз и Съюза на Коморските острови за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в действащото Споразумение за партньорство в областта на рибарството между двете страни
Jarosław Wałęsa
PE 526.099v04-00   A7-0131/2014
19 февруари 2014 г.
139k  295k  198k 
Комисия по петиции Процедура относно доклад по собствена инициатива
ДОКЛАД относно резултата от разискванията на комисията по петиции през парламентарната 2013 г.
ИЗМЕНЕНИЯ
Jarosław Wałęsa
PE 496.385v02-00   A7-0395/2012
4 декември 2012 г.
101k  234k  272k 
Комисия по рибно стопанство Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1098/2007 от 18 септември 2007 г. за създаване на многогодишен план за запасите от треска в Балтийско море и за риболовните предприятия, които експлоатират тези запаси
ИЗМЕНЕНИЯ
Jarosław Wałęsa
PE 441.261v02-00   A7-0262/2010
1 октомври 2010 г.
25k  163k  74k 
Комисия по рибно стопанство Незаконодателни процедури
ПРЕПОРЪКА относно предложението за решение на Съвета относно одобряването, от името на Европейския съюз, на Изменението към Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан
Правна информация