Zprávy Evropského parlamentu
4 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Wałęsa Jarosław"  
Jarosław Wałęsa
PE 526.089v03-00   A7-0177/2014
19. března 2014
42k  190k  108k 
Výbor pro rybolov Nelegislativní postupy
DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu mezi Evropskou unií a Komorským svazem, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami, jménem Evropské unie
Jarosław Wałęsa
PE 526.099v04-00   A7-0131/2014
19. února 2014
82k  255k  185k 
Petiční výbor Postup ke zprávě z vlastního podnětu
ZPRÁVA o činnosti Petičního výboru v roce 2013
POZM. NÁVRHY
Jarosław Wałęsa
PE 496.385v02-00   A7-0395/2012
4. prosince 2012
85k  210k  262k 
Výbor pro rybolov Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a lov těchto populací
POZM. NÁVRHY
Jarosław Wałęsa
PE 441.261v02-00   A7-0262/2010
1. října 2010
18k  148k  74k 
Výbor pro rybolov Nelegislativní postupy
DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o schválení změny Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku jménem Evropské unie
Právní upozornění