Europa-Parlamentets betænkninger
4 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Wałęsa Jarosław"  
Jarosław Wałęsa
PE 526.089v03-00   A7-0177/2014
19. marts 2014
41k  188k  78k 
Fiskeriudvalget Ikke-lovgivningsmæssig procedure
HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen mellem Den Europæiske Union og Unionen Comorerne om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem de to parter
Jarosław Wałęsa
PE 526.099v04-00   A7-0131/2014
19. februar 2014
83k  262k  134k 
Udvalget for Andragender Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om aktiviteterne i Udvalget for Andragender i året 2013
ÆNDRINGSFORSLAG
Jarosław Wałęsa
PE 496.385v02-00   A7-0395/2012
4. december 2012
84k  210k  262k 
Fiskeriudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september 2007 om en flerårig plan for torskebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande
ÆNDRINGSFORSLAG
Jarosław Wałęsa
PE 441.261v02-00   A7-0262/2010
1. oktober 2010
19k  140k  67k 
Fiskeriudvalget Ikke-lovgivningsmæssig procedure
HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringen af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav
Juridisk meddelelse