Euroopan parlamentin mietinnöt
4 osumaa haulle "7. vaalikausi, Wałęsa Jarosław"  
Jarosław Wałęsa
PE 526.089v03-00   A7-0177/2014
19. maaliskuuta 2014
41k  176k  79k 
Kalatalousvaliokunta Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Komorien liiton kesken näiden välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta hyväksytyn pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta
Jarosław Wałęsa
PE 526.099v04-00   A7-0131/2014
19. helmikuuta 2014
83k  254k  116k 
Vetoomusvaliokunta Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
MIETINTÖ vetoomusvaliokunnan vuonna 2013 käsittelemistä asioista
TARKISTUKSET
Jarosław Wałęsa
PE 496.385v02-00   A7-0395/2012
4. joulukuuta 2012
86k  196k  263k 
Kalatalousvaliokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Itämeren turskakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta 18 päivänä syyskuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 muuttamisesta
TARKISTUKSET
Jarosław Wałęsa
PE 441.261v02-00   A7-0262/2010
1. lokakuuta 2010
19k  135k  63k 
Kalatalousvaliokunta Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
SUOSITUS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevaan yleissopimukseen tehdyn muutoksen hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta
Oikeudellinen huomautus