Rapporti tal-Parlament Ewropew
4 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Wałęsa Jarosław"  
Jarosław Wałęsa
PE 526.089v03-00   A7-0177/2014
19 ta' Marzu 2014
43k  200k  120k 
Kumitat għas-Sajd Proċeduri mhux legislattivi
RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni tal-Komoros li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd fis-seħħ bejn iż-żewġ partijiet
Jarosław Wałęsa
PE 526.099v04-00   A7-0131/2014
19 ta' Frar 2014
89k  288k  188k 
Kumitat għall-Petizzjonijiet Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
RAPPORT dwar l-attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2013
Jarosław Wałęsa
PE 496.385v02-00   A7-0395/2012
4 ta' Diċembru 2012
89k  223k  227k 
Kumitat għas-Sajd Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1098/2007 tat-18 ta’ Settembru 2007 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-merluzz fil-Baħar Baltiku u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet
EMENDI
Jarosław Wałęsa
PE 441.261v02-00   A7-0262/2010
1 t'Ottubru 2010
19k  149k  72k 
Kumitat għas-Sajd Proċeduri mhux legislattivi
RAKKOMANDAZZJONI dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, ta' Emendi għall-Konvenzjoni dwar il-Kooperazzjoni Multilaterali Futura dwar is-Sajd fil-Majjistral tal-Atlantiku
Avviż legali