Sprawozdania Parlamentu Europejskiego
Znaleziono 4 wynik(-i) dla "7 kadencja, Wałęsa Jarosław"  
Jarosław Wałęsa
PE 526.089v03-00   A7-0177/2014
19 marca 2014
42k  197k  116k 
Komisja Rybołówstwa Procedury o charakterze nieustawodawczym
ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu między Unią Europejską a Związkiem Komorów ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w obowiązującej Strony umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa
Jarosław Wałęsa
PE 526.099v04-00   A7-0131/2014
19 lutego 2014
87k  284k  190k 
Komisja Petycji Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
SPRAWOZDANIE w sprawie wyniku działalności Komisji Petycji w roku parlamentarnym 2013
Jarosław Wałęsa
PE 496.385v02-00   A7-0395/2012
4 grudnia 2012
87k  217k  262k 
Komisja Rybołówstwa Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim i połowów tych zasobów
POPRAWKI
Jarosław Wałęsa
PE 441.261v02-00   A7-0262/2010
1 października 2010
19k  150k  72k 
Komisja Rybołówstwa Procedury o charakterze nieustawodawczym
ZALECENIE dotyczące wniosku w sprawie decyzji Rady dotyczącej zatwierdzenia, w imieniu Unii Europejskiej, zmian do Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku
Informacja prawna