Poročila Evropskega parlamenta
Rezultati: 4 za besede: "7. mandat, Wałęsa Jarosław"  
Jarosław Wałęsa
PE 526.089v03-00   A7-0177/2014
19. marca 2014
40k  185k  111k 
Odbor za ribištvo Nezakonodajni postopki
PRIPOROČILO o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo in Unijo Komori o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki velja med pogodbenicama, v imenu Evropske unije
Jarosław Wałęsa
PE 526.099v04-00   A7-0131/2014
19. februarja 2014
75k  259k  182k 
Odbor za peticije Postopek za samoiniciativno poročilo
POROČILO o dejavnostih Odbora za peticije za leto 2013
PRED. SPREM.
Jarosław Wałęsa
PE 496.385v02-00   A7-0395/2012
4. decembra 2012
86k  206k  272k 
Odbor za ribištvo Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1098/2007 z dne 18. septembra 2007 o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže trske v Baltskem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže
PRED. SPREM.
Jarosław Wałęsa
PE 441.261v02-00   A7-0262/2010
1. oktobra 2010
18k  141k  70k 
Odbor za ribištvo Nezakonodajni postopki
PRIPOROČILO o predlogu Sklepa Sveta o odobritvi, v imenu Evropske unije, sprememb Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištva severozahodnega Atlantika
Pravno obvestilo