Europaparlamentets betänkanden
4 träff(ar) för "7:e valperioden, Wałęsa Jarosław"  
Jarosław Wałęsa
PE 526.089v03-00   A7-0177/2014
19 mars 2014
41k  170k  94k 
Fiskeriutskottet Icke-lagstiftningsförfaranden
REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av protokollet mellan Europeiska unionen och Unionen Komorerna om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som avses i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de båda parterna
Jarosław Wałęsa
PE 526.099v04-00   A7-0131/2014
19 februari 2014
84k  259k  121k 
Utskottet för framställningar Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om verksamheten i utskottet för framställningar 2013
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Jarosław Wałęsa
PE 496.385v02-00   A7-0395/2012
4 december 2012
86k  202k  262k 
Fiskeriutskottet Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 av den 18 september 2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Jarosław Wałęsa
PE 441.261v02-00   A7-0262/2010
1 oktober 2010
19k  137k  62k 
Fiskeriutskottet Icke-lagstiftningsförfaranden
REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om godkännande, på Europeiska unionens vägnar, av ändringen av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del
Rättsligt meddelande