Zprávy Evropského parlamentu
1 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Franco Gaston"  
Gaston Franco
PE 506.123v02-00   A7-0166/2013
6. května 2013
637k  790k  1136k 
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 „Spokojený život v mezích naší planety“
POZM. NÁVRHY
Právní upozornění