Rapporti tal-Parlament Ewropew
1 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Franco Gaston"  
Gaston Franco
PE 506.123v02-00   A7-0166/2013
6 ta' Mejju 2013
594k  839k  1168k 
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta’ l-Ikel Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar programm ġenerali ta’ azzjoni ambjentali tal-Unjoni Ewropea sal-2020: “Ngħixu tajjeb, fil-limiti tal-pjaneta tagħna”
Avviż legali