Verslagen van het Europees Parlement
1 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Franco Gaston"  
Gaston Franco
PE 506.123v02-00   A7-0166/2013
6 mei 2013
638k  817k  947k 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake een nieuw algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2020: “Goed leven, binnen de grenzen van onze planeet”
Juridische mededeling