Sprawozdania Parlamentu Europejskiego
Znaleziono 1 wynik(-i) dla "7 kadencja, Franco Gaston"  
Gaston Franco
PE 506.123v02-00   A7-0166/2013
6 maja 2013
635k  859k  1172k 
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobrze żyć w granicach naszej planety”
Informacja prawna