Rapoarte ale Parlamentului European
1 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Franco Gaston"  
Gaston Franco
PE 506.123v02-00   A7-0166/2013
6 mai 2013
698k  822k  1258k 
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind un Program general de acțiune pentru mediu al UE până în 2020: „O viață bună, în limitele planetei noastre”
Notă juridică