Správy Európskeho parlamentu
Výsledky: 1 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Franco Gaston"  
Gaston Franco
PE 506.123v02-00   A7-0166/2013
6. mája 2013
588k  804k  1118k 
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020 „Dobrý život v rámci možností našej planéty“
Právne oznámenie