Poročila Evropskega parlamenta
Rezultati: 1 za besede: "7. mandat, Franco Gaston"  
Gaston Franco
PE 506.123v02-00   A7-0166/2013
6. maja 2013
588k  771k  976k 
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o splošnem okoljskem akcijskem programu Unije do leta 2020 – „Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta“
Pravno obvestilo