Zprávy Evropského parlamentu
3 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Feio Diogo"  
Diogo Feio
PE 522.958v02-00   A7-0169/2014
12. března 2014
568k  713k  885k 
Hospodářský a měnový výbor Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2013/36/EU a 2009/110/ES a kterou se zrušuje směrnice 2007/64/ES
POZM. NÁVRHY
Diogo Feio
PE 454.690v03-00   A7-0179/2011
2. května 2011
240k  441k  473k 
Hospodářský a měnový výbor Postup konzultace
ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku
POZM. NÁVRHY
Diogo Feio
PE 443.145v02-00   A7-0282/2010
11. října 2010
159k  333k  275k 
Hospodářský a měnový výbor Postup ke zprávě z vlastního podnětu
ZPRÁVA obsahující doporučení Komisi ke zlepšení rámce správy ekonomických záležitostí a stability v Unii, zejména v eurozóně
Právní upozornění