Euroopan parlamentin mietinnöt
3 osumaa haulle "7. vaalikausi, Feio Diogo"  
Diogo Feio
PE 522.958v02-00   A7-0169/2014
12. maaliskuuta 2014
549k  693k  808k 
Talous- ja raha-asioiden valiokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2013/36/EU ja 2009/110/EY muuttamisesta ja direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta
TARKISTUKSET
Diogo Feio
PE 454.690v03-00   A7-0179/2011
2. toukokuuta 2011
242k  425k  394k 
Talous- ja raha-asioiden valiokunta Kuulemismenettely
MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97 muuttamisesta
Diogo Feio
PE 443.145v02-00   A7-0282/2010
11. lokakuuta 2010
159k  328k  200k 
Talous- ja raha-asioiden valiokunta Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
MIETINTÖ suosituksista komissiolle unionin talouden ohjausta ja hallintaa sekä vakautta koskevan kehyksen parantamisesta etenkin euroalueella
Oikeudellinen huomautus