Rapporti tal-Parlament Ewropew
3 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Feio Diogo"  
Diogo Feio
PE 522.958v02-00   A7-0169/2014
12 ta' Marzu 2014
558k  750k  1059k 
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-servizzi ta' ħlas fis-suq intern li temenda d-Direttivi 2002/65/KE, 2013/36/UE u 2009/110/KE u li tħassar id-Direttiva 2007/64/KE
EMENDI
Diogo Feio
PE 454.690v03-00   A7-0179/2011
2 ta' Mejju 2011
248k  471k  505k 
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji Proċedura ta' konsultazzjoni
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1467/97 dwar li titħaffef u li tiġi ċċarata l-implimentazzjoni tal-proċedura ta’ defiċit eċċessiv
Diogo Feio
PE 443.145v02-00   A7-0282/2010
11 t'Ottubru 2010
159k  342k  302k 
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
RAPPORT b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar it-titjib tal-governanza ekonomika u tal-qafas ta' stabilità tal-Unjoni, b'mod partikolari fiż-żona tal-euro
Avviż legali