Sprawozdania Parlamentu Europejskiego
Znaleziono 3 wynik(-i) dla "7 kadencja, Feio Diogo"  
Diogo Feio
PE 522.958v02-00   A7-0169/2014
12 marca 2014
602k  780k  1057k 
Komisja Gospodarcza i Monetarna Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego oraz zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2013/36/UE i 2009/110/WE i uchylającej dyrektywę 2007/64/WE
POPRAWKI
Diogo Feio
PE 454.690v03-00   A7-0179/2011
2 maja 2011
315k  456k  517k 
Komisja Gospodarcza i Monetarna Procedura konsultacji
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu
Diogo Feio
PE 443.145v02-00   A7-0282/2010
11 października 2010
161k  355k  291k 
Komisja Gospodarcza i Monetarna Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
SPRAWOZDANIE zawierająca zalecenia dla Komisji dotyczące poprawy zarządzania gospodarką i ram stabilności Unii, w szczególności w strefie euro
Informacja prawna