Poročila Evropskega parlamenta
Rezultati: 3 za besede: "7. mandat, Feio Diogo"  
Diogo Feio
PE 522.958v02-00   A7-0169/2014
12. marca 2014
537k  678k  1044k 
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o plačilnih storitvah na notranjem trgu, o spremembah direktiv 2002/65/ES, 2013/36/EU in 2009/110/ES ter o razveljavitvi Direktive 2007/64/ES
PRED. SPREM.
Diogo Feio
PE 454.690v03-00   A7-0179/2011
2. maja 2011
232k  425k  476k 
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve Postopek posvetovanja
POROČILO o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1467/97 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem
Diogo Feio
PE 443.145v02-00   A7-0282/2010
11. oktobra 2010
149k  327k  263k 
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve Postopek za samoiniciativno poročilo
POROČILO s priporočili Komisiji o izboljšanju gospodarskega upravljanja in okvira stabilnosti Unije, zlasti v evroobmočju
Pravno obvestilo