Доклади на Европейския парламент
2 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Rochefort Robert"  
Robert Rochefort
PE 519.576v02-00   A7-0474/2013
20 декември 2013 г.
78k  214k  123k 
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите Процедура относно доклад по собствена инициатива
ДОКЛАД относно прилагането на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики
ИЗМЕНЕНИЯ
Robert Rochefort
PE 486.107v02-00   A7-0214/2012
26 юни 2012 г.
472k  582k  800k 
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно програма „Потребители“ за периода 2014—2020 г.
ИЗМЕНЕНИЯ
Правна информация