Zprávy Evropského parlamentu
2 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Rochefort Robert"  
Robert Rochefort
PE 519.576v02-00   A7-0474/2013
20. prosince 2013
54k  188k  126k 
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Postup ke zprávě z vlastního podnětu
ZPRÁVA o provádění směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách
POZM. NÁVRHY
Robert Rochefort
PE 486.107v02-00   A7-0214/2012
26. června 2012
361k  500k  755k 
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Spotřebitelé na období 2014-2020
POZM. NÁVRHY
Právní upozornění